ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29          ปรัชญาของโรงเรียน :      พัฒนาตน  ฝึกฝนใจ  ใฝ่ศึกษา  กล้าทำดี   เป็นศักดิ์ศรี   ลูก ก.ข.       อัตลักษณ์โรงเรียน : ทักทาย     ยิ้มง่าย    ไหว้สวย

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพม.29
สำนักรัฐมนตรีศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษา MOE
สำนักงานฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
EIS ระบบสารสนเทศการศึกษา
OBEC ฐานข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ GPA ขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ
สำนักงาน ส.พ.ร.
สำนักงาน ส.ท.ร.
กรมการศาสนา
สมศ.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สสวท.
Nectec
รวมเว็บไซต์ การศึกษา เขตฯ มหาลัย

 

x

 

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >>> Read more

  ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  >>> รายละเอียด

 

 

 

*** ข่าว/ภาพกิจกรรมของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

 

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่ 12-13 มกราคม 2562  >>> รายละเอียด

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 >>> Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  2018 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>> Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่าย English  and Chinese Camp2018 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561  ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการพัฒนาหนองสาธารณะโป่งใหญ่  โดยมี ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม  2561  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2561  >>>Read more

  นายวีระศักดิ์  เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2561  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561" นายศราณุวัฒ มัศยามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 " เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการคิดเลขเร็วเอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  >>>Read more

  นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2561  >>>Read more

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE DAY) เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 256>>>Read more

  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  ณ หออำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 256>>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2561  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2561  >>>Read more

  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่  04 กรกฎาคม  2561  >>>Read more

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2561 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2561  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมด้วยหลักค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561  ณ  หอประชุมบัวหลวง  >>> รายละเอียด

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2560     ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ระหว่างวันที่ 09 - 10  กุมภาพันธ์  2561  >>> รายละเอียด

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560  >>> รายละเอียด

  สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 >>> รายละเอียด

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  2017 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>> รายละเอียด

 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่าย English  and Chinese Camp2016 ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2560  ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี  >>> รายละเอียด

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่ 08-09 ธันวาคม 2560  >>> รายละเอียด

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 >>> รายละเอียด

  นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดอุดรภาราม  >>> รายละเอียด

  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปรอักษร  เป็นภาพเลข ๙ ไทย  ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2560  >>> รายละเอียด

  นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2560  >>> รายละเอียด

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอนุสรณ์และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูวัชรี ดาษดา และ คุณครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์  ที่เกษียณอายุราชการ  พร้อมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูที่มาบรรจุเข้ารับราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงกุดข้าวปุ้นคอนเทสต์  ครั้งที่ 2  ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2560  >>>Read more

   นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้นำนักเรียนวงโปงลาง  "ดอกเเคหวาน"  เข้าแสดง ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0   ณ โรงเเรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   รับประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560   เมื่อวันที่  29 สิงหาคม  2560   >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560   >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดโครงการเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซด์   ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2560  >>>Read more

   นายวิเชียร เเสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ณ หออำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2560  >>>Read more

    โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  ระหว่างวันที่ 09-10  สิงหาคม  2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 08  สิงหาคม  2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร  ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560  >>>Read more

 นายวิเชียร เเสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 >>>Read more

  นายวิเชียร เเสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ร่วมกับศูนย์เยาวชนคนต้นแบบกรุงเทพมหานครและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล  จัดโครงการเยาวชนค้นต้นแบบ “ แนะแนวทางการศึกษาการใช้ชีวิตที่งดงามในรั้วมหาวิทยาลัย “  ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560  >>>Read more

 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำดอกไม้จันทน์  “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ”  จำนวน 2,109 ดอก ส่งมอบให้ นายตถาพร สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 >>>Read more

  นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมบัวหลวง  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง ชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมโครงการ  “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ”  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการ  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 7 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมการปฎิบัติการ  การขับเคลื่อนกระบวนการ professional learning community (PLC)  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2560  >>>Read more

  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  “ ค่ายภาษาไทย “  ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน  2560  >>>Read more

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี   ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเข้าสู่โรงเรียนสุจริตพิชิตยาเสพติดอย่างถาวร ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560    ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.   เมื่อวันที่   เมษายน  2560  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

 

*** ผลงาน/ความภาคภูมิใจของ โรงเรียน-ครู-นักเรียน ***


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  >>>Read more

  วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล  20,000   บาท  การประกวดโปงลางคอนเทส  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558  >>>Read more

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557 >>> รายละเอียด
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 3 กลุ่มที่ 2  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2557
>>>
รายละเอียด
ความภาคภูมิใจกุดข้าวปุ้นวิทยา รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  (เครื่องต่อยหอยขม) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62                   
 [ ข่าวโดย : งานคอมพิวเตอร์ ] [เมื่อ : 15-03-2556]

*** E-Learning/sites คุณครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

ครูกิตติชัย   อรจุล   วิชาคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561>>>รายละเอียด

ครูวิทธวัช  พลอาวุธ วิชาคณิตศาสตร์   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>>รายละเอียด

 

 *** ข่าวประกาศถึงนักเรียน ***

 

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

 

 

 

ภาพ

เพลงสถาบัน March KKP

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
@  วิทยาศาสตร์
@  สังคมศึกษา

@  สุขศึกษา
@  ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
@  ภาษาต่างประเทศ
@  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลด

NEWS

 

 

เลขที่ 240 หมู่ 1 ถนนกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
หมายเลขโทรศัพท์ 045-484016  หมายเลขโทรสาร 045-484064   e-mail : tsackkp@gmail.com

ปรับปรุงเมื่อวันที่  23 เมษายน 2562   ผู้ดูแลเว็ปไซต์ งานประชาสัมพันธ์