ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29          ปรัชญาของโรงเรียน :      พัฒนาตน  ฝึกฝนใจ  ใฝ่ศึกษา  กล้าทำดี   เป็นศักดิ์ศรี   ลูก ก.ข.       อัตลักษณ์โรงเรียน : ทักทาย     ยิ้มง่าย    ไหว้สวย

นายวิเชียร  แสงศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มบริหารงานต่างๆ

@  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
@  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
@  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพม.29
สำนักรัฐมนตรีศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษา MOE
สำนักงานฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
EIS ระบบสารสนเทศการศึกษา
OBEC ฐานข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ GPA ขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ
สำนักงาน ส.พ.ร.
สำนักงาน ส.ท.ร.
กรมการศาสนา
สมศ.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สสวท.
Nectec
รวมเว็บไซต์ การศึกษา เขตฯ มหาลัย

 

x

 

  ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง การสอบแก้ 0 , ร , มส , มผ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>>Read more

 

 

 

 

 

 

 

*** ข่าว/ภาพกิจกรรมของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560    ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.   เมื่อวันที่   เมษายน  2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 07 มีนาคม  2560  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศกุดข้าวปุ้นวิทยา 2559  และการประชุมผู้ปกครอง ( classroom Meeting ) ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่  5-6  กุมภาพันธ์  2560  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงเครื่องลม ,และวงดนตรีโปงลาง เข้าร่วมพิธีเปิด งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านขุมคำ  เมื่อวันที่  29 มกราคม  2560 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่าย English  and Chinese Camp2016 ระหว่างวันที่ 17 -18 มกราคม 2560 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี >>>Read more

  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล   เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2560  >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับครูที่ได้รับการย้าย  ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  2016 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล  25,000   บาท  ในการประกวดโปงลางคอนเทสครั้งที่ 2  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  >>>Read more

  สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  - 9 ธันวาคม 2559 >>>Read more

  นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  >>>Read more

  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส โดยผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช นำทีมทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์อาสาสมัคร ออกให้บริการ โดยให้บริการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี  >>>Read more

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมคม 2559 >>>Read more

  นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร์  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559   >>>Read more

  นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคลินิกวิชาการกำจัดจุดก่อน (แก้ 0,ร,มส,มผ) ประจำปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาระหว่างวันที่ 5- 17 ตุลาคม 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  >>>Read more

  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  เดินทางมาให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่มารตสากลอย่างยั่งยื่น ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559  >>>Read more

  คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที  11  สิงหาคม  2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่อาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมมือกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ( ประเทศไทย ) ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบกรุงเทพมหานคร  กลุ่มเยาวชนคนต้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช จัดกิจกรรม แนะแนวทางการใช้ชีวิตที่งดงามในรั่วมหาวิทยาลัยตาม โครงการ เยาวชนคนต้นแบบ  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559     >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมิน คงสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม  2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่  06 กรกฎาคม  2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมิน - การติดตามสถานศึกษาพอเพียงในการนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เมื่อวันที่ 6  กรกฏาคม  2559  >>>Read more

  เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2559  ดร.มัธยม  เรืองแสน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เดินทางมาให้นโยบายกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2559   >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 6 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู ปรจำปี 2559  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเข้าสู่โรงเรียนสุจริตพิชิตยาเสพติดอย่างถาวร ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมแสดงในงานการศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงกรุงเกษม สร้างสุข ณ คลองผดุงกรุงเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานคืนสู่เหย้า รั้ว ขาว - แดง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2559  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

  สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  >>>Read more

 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงลูกทุ่ง ,และวงดนตรีโปงลาง เข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2559 ณ วัดบ้านขุมคำ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยานำวงโยธวาธิต เข้าร่วมบรรเลงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน " โนนแม่แมะเกมส์ คั้งที่ 17 "  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 >>>Read more

   วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559  >>>Read more

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2559  ณ  หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 16 ม.ค. 2559   >>>Read more

 

*** ผลงาน/ความภาคภูมิใจของ โรงเรียน-ครู-นักเรียน ***


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  >>>Read more

  วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล  20,000   บาท  การประกวดโปงลางคอนเทส  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558  >>>Read more

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557 >>> รายละเอียด
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 3 กลุ่มที่ 2  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2557
>>>
รายละเอียด
ความภาคภูมิใจกุดข้าวปุ้นวิทยา รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  (เครื่องต่อยหอยขม) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62                   
 [ ข่าวโดย : งานคอมพิวเตอร์ ] [เมื่อ : 15-03-2556]

*** E-Learning/sites คุณครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

ครูกิตติชัย   อรจุล   วิชาคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559>>>รายละเอียด

ครูวิทธวัช  พลอาวุธ วิชาคณิตศาสตร์   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 >>>รายละเอียด

 

 

 

 *** ข่าวประกาศถึงนักเรียน ***

  ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>> รายละเอียด

 

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

 

 

ภาพ

เพลงสถาบัน March KKP

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
@  วิทยาศาสตร์
@  สังคมศึกษา

@  สุขศึกษา
@  ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
@  ภาษาต่างประเทศ
@  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลด

NEWS

 

 

เลขที่ 240 หมู่ 1 ถนนกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
หมายเลขโทรศัพท์ 045-484016  หมายเลขโทรสาร 045-484064   e-mail : tsackkp@gmail.com

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2560   ผู้ดูแลเว็ปไซต์ ครูกิตติชัย   อรจุล