โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมปักดำนา  “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ในวันที่  17  กรกฎาคม  2556 

 

( กิตติภูมิ ถ่ายภาพ / กิตติชัย รายงาน )