โรงเรียนกุดข้าวปุ้นจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สืบวรรณศิลป์สานรักการอ่าน

วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556