โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีวันวชิราวุธ

โดยถวายสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 

25 พฤศจิกายน 2556