โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปจำปีการศึกษา 2556

โดยได้รับเกียรติจาก นายประชา  สิทธิโชค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดี  ที่ 8 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556

 

กิตติชัย/รายงาน

 

วิดีโอ1               วิดิโอ2              วิดีโอ3              วิดีโอ4