โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โดยนายวิเชียร   แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน

จัดพิธีต้อนรับ นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์ ที่จะมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

สู่รั้ว ขาว-แดง ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556