โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ "เหลียวหลัง... แลหน้า 3 ปี สพม.29"

ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่าง วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2556

พร้อมนำผลงานทางวิชาการและวงโปงลาง "ดอกแคหวาน" เข้าร่วมแสดง

VDO.1         VDO.2          VDO.3        VDO.4        VDO.5        VDO.6


( วิทธวัช ถ่ายภาพ / กิตติชัย รายงาน )การแสดงวงโปงลาง "ดอกแคหวาน" โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำทีมโดยนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู-ภารโรง