วันที่ 26 ก.ย.2556 นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่นายณรงค์ มีสติรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 โดยงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรจากโรงเรียนต่างๆ และชุนชน

ได้ร่วมเป็นเกียรติในงาน บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นเปี่ยมด้วยความสุข

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2556