พิธีถวายเทียนพรรษา "เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  วันที่ 19 กรกฏาคม 2556

( วิทธวัช ถ่ายภาพ / กิตติชัย รายงาน )