พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556

ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  วัน เสาร์  ที่  29 มิถุนายน  2556