ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

วันคริสมาส ( กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 )

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีศึกษา 2555

กิจค่ายอบรมคุณธรรม - จริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานการเรียน ม.1,4

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สพม. 29

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สืบวรรณศิลป์สานรักการอ่าน

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมปักดำนา  “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ประจำปีการศึกษา   2556 

พิธีถวายเทียนพรรษา "เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมงานมหกรรมวิชาการ "เหลียวหลัง... แลหน้า 3 ปี สพม.29" วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน  วันที่ 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2556 ณ ธุดงคสถาน  อุบลราชธานี

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น

 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ MEETING MATH  ครั้งที่ 1

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ นายณรงค์ มีสติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2556

ดร.วีรพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม English & Chinese Camp 2013 Perparing For ASEAN Community เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2556 - 01 พ.ย.2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีเพื่อสร้างหอระฆังและสถานลานธรรม วัดอาภารามบ้านโคกเลาะ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 พ.ย. 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 19 พ.ย. 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมนิเทศการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นสนามสอบนักธรรม - ธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2556 เมื่อ 26 พ.ย. 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีต้อนรับ นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ เมื่อ 28 พ.ย. 2556

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อ 04 ธ.ค. 2556

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้น ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อ 05 ธ.ค. 2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดมุกดาหาร - นครพนม 11-13 ธันวาคม 2556 เมื่อ 09 ธ.ค.2556

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อ 24 ธ.ค. 2556 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยทวาธิต เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2556   เมื่อ 25 ธ.ค. 2556 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค. 2556 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อ 11 ม.ค. 2557  ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557   ...Read more

งานวันครู อำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 16 ม.ค. 2557  ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557   ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา มอบของขวัญขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดข้าวปุ้น ที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.2557 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิตและวงดนตรีโปงลางเข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านขุมคำ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดติวเข้มเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ O-Net ปีการศึกษา 2556 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ณ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2557 ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดป่าศิลารามและวัดธัญญุตตมาราม เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2557  ...Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2557  ...Read more

สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพี่อำลาหน้าเสาธงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557  ...Read more

ปฏิทินกำหนดการปฏิบัติงานวิชาการ ( ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2557 ) >>>Downlond