ดร.วีรพงษ์  ไตรศิวะกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและให้นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาแก่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556