กิจกรรม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ MEETING MATH  ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2556

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

VDO ประมวลภาพกิจกรรม