นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ร่วมส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63        

ณ จังหวัด มุกดาหาร - นครพนม ระหว่าง  11-13 ธันวาคม 2556