โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 13  มิถุนายน  2556 

ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

     VDO 1       VDO 2

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556