คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน

ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2556 ณ ธุดงคสถาน อุบลราชธานี

 

กิตติชัย/รายงาน