นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอำเภอกุดข้าวปุ้น

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์

และส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา