นายวิเชียร   แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์