โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  25-26  มกราคม  2557

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม 

 

วัตถประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางธรณีวิทยา  ความหลากหลายทางชีวภาพและดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์

3.เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนไปอย่างมีประสิทธิภาพ