โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ

ณ ค่ายลูกเสือทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายวีรพันธ์   พรมสาศิลป์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2557