โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยทวาธิต

เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอกุดข้าวปุ้น

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

 

โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานในพิธี

 

เมื่อ 25 ธ.ค. 2556