โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา มอบของขวัญขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

                                                        สภ.กุดข้าวปุ้น ที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 

                                                      โดย นายวิเชียร   แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ

 

เมื่อ 20 มกราคม  2557