โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นำวงโยธวาทิตและวงดนตรีโปงลางเข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ

ประจำปี 2557  ณ วัดบ้านขุมคำ   ต.แก่งเค็ง  อ.กุดข้าวปุ้น   จ.อุบลราชธานี

โดยมี นายวันชัย   สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลเป็นประธานเปิดงาน

และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนอำเภอกุดข้าวปุ้น เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557