โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยเป็นสนามสอบนักธรรม - ธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2556

 

เมื่อ 26 พ.ย. 2556