สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำโดย นายฐานันดร   กองพร  ประธานนักเรียน

จัดพี่อำลาหน้าเสาธงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2556 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557