คณะครู นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีเพื่อสร้างหอระฆังและสถานลานธรรม

ณ วัดอาภารามบ้านโคกเลาะ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในชุมชน

 

วันที่ 17 พ.ย. 2556