ข่าว/กิจกรรม/ภาพ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 24  มีนาคม  2558 >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิด วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูภรอำเภอกุดข้าวปุ้น   >>>Read more

นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้น พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบปัจจัยสมทบทุนในการสร้างศาลหลักเมืองอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558 ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ  >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง  >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 >>>Read more

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ต้อน รับคณะกรรมการการเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2558  >>>Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  >>>Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557   ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 >>>Read more

 

 >>> สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 >>>Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่  23-24  มกราคม  2558  >>>Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิตและวงดนตรีโปงลางเข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2558 ณ วัดบ้านขุมคำ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 >>>Read more

 

 >>> งานวันครู อำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2557  ณ  หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 16 ม.ค. 2558   >>>Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26,29,30  ธันวาคม  2557  >>>Read more

 

 >>>  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 25 ธ.ค. 2557   >>>Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการประเมินภายนอกรอบที่สาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค. 2557  >>>Read more

 

 >>> คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อ 05 ธ.ค. 2557  >>>Read more

 

 >>> คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อ 04 ธ.ค. 2557   >>>Read more

 

 >>> สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 3  ณ หอประชุมบัวหลวง ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 27 พ.ย. 2557   >>>Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2557   >>>Read more

 

 >>> นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์ , นายศักดิ์ชัย นวลฉวี , นายพิทักษ์ วรสาร , นายจรัญ พุ่มจันทร์ ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย จากนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมชี้แจงเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ซึ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สหวิทยาเขต 3 กลุ่มที่ 2 ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ...Read more

 

 >>> นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากร ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลางดอกแคหวาน เข้าแสดงงานเกษียรอายุราชการ ณ โรงเรียนตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำผลงานตามองค์ประกอบด้านที่ 2 คุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการและประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ปรากฎว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารที่ใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์แก่การศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา (Smss) ระดับสหวิทยาเขต 3 สพม.29  โดยเข้ารับรางวัล ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557   ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 8-9 และ 13-14 กันยายน 2557  ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.29 เกมส์ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2557 ...Read more

 

 >>> โครงการเยาวชนต้นแบบ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวทางการศึกษา  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557...Read more

 

 >>> งานพัฒนาสื่อ - นวัตกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ - นวัตกรรมออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Google  App.  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 2  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2557   ...Read more

 

 >>> วงโยธวาธิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมแสดงในงานชกมวยศึก M150 สะท้านโลก  ณ เวทีมวยชั่วคราว องค์การบริหารชั่วคราวตำบลเป้า  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557   ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2557   ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรม english chinese camp 2014  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ บุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม  2557  ...Read more

 

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2557 ...Read more\

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่4 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝันโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อ 24 ก.ค. 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ถวายเทียนพรรษา "เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าศิลาราม ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมการประกวดห้องสมุดต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 6/2557 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 -31 พ.ค. 2557 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ...Read more

 

>>> คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาและคณะครูโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 -23 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12,15 พ.ค. 2557...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มี.ค. 2557 ...Read more

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ 18 มี.ค. 2557 ...Read more

 

>>> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2557 ...Read more