ครูทรงพล  สายแวว , ครูพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ, ครูวิทธวัช  พลอาวุธ, ครูกิตติชัย  อรจุล

นำวงโยธวาธิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สพม.29

บรรเลงเพลงชาติไทยในการแข่งขันชกมวยศึก M150 สะท้านโลก

ต้านภัยยาเสพติด  เพื่อความปรองดอง  สมานฉันท์

ซึ่งทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี จัดโดย อดีต ส.ส.สุทธิชัย  จรูญเนตร

ณ เวทีมวยชั่วคราว  หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

อ.ตระการพืชผล     จ.อุบลราชธานี

เมื่อ วันศุกร์ที่  22   สิงหาคม   2557