โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ 38 ปี

ในวันที่ 1 กันยายน 2557  ณ หอประชุมบัวหลวง

โดยนายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี