โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นำวงโยธวาธิตและคณะครู นักเรียนเข้าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.29 เกมส์ ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2557