โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย โดยมีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา ร.ร.โนนสวางประชาสรรค์ ร.ร.ขุมคำวิทยาคาร

เข้าร่วมกิจกรรม  ระว่างวันที่ 8-9 และ 13-14 กันยายน 2557

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดยมี ดร.วีระพงษ์   ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สพม29 เป็นประธานในพิธี