นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมด้วยนายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์

นายศักดิ์ชัย  นวลฉวี , นายพิทักษ์  วรสาร , นายจรัย  พุ่มจันทร์  ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย

จากนายเสริม  ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น

ในโอกาสนี้ นายทรงพล  สายแวว และ นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ  ได้นำวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน

                      วงKKP BAND  แสดงต้อนรับด้วย       

                                                                                                        

  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2557

 

 

VDO การแสดง วงKKP BAND โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา งานต้อนรับนายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี