สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 3

 ณ หอประชุมบัวหลวง ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 27 พ.ย. 2557

 

          โดยในงานพิธีปิดการแข่งเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2557 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นายวิเชียร  แสงศรี  เป็นประธานในพิธี  และมีคณะครู-นักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก