นายวิเชียร   แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2557  ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557