นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนอำเภอกุดข้าวปุ้น

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์

และส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2557