โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่าง วันที่ 26,29,30 ธันวาคม  255

โดยได้รับเกียรติจาก  นายศรัทธา   ทองคำ

นายอำเภอ อำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอกุดข้าวปุ้นคณะกรรมการสถานศึกษา

พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก

โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนักกีฬาอาวุโส นางสาวทัศมาลี  ทองจันทร์

นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนำ กล่าวคําปฏิญาณตน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มีดังนี้

1.เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

2.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางด้านกีฬา  ป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

4.เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีเป็นหมู่คณะ

 

 

VDO1                             VDO2                         VDO3                              VDO4