โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นำวงโยธวาทิตและวงดนตรีโปงลางเข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ

ประจำปี 2558  ณ วัดบ้านขุมคำ   ต.แก่งเค็ง  อ.กุดข้าวปุ้น   จ.อุบลราชธานี

โดยมี นายธนู บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนอำเภอกุดข้าวปุ้น เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

 

 

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา วงโปงลาง งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำประจำปี 2558