สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2557

 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558