โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี