โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการการเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558