โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง   ณ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

โดยมีนายประพันธ์  จันทร์ชุ่ม นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558