โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลข้าวปุ้น  ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น

โดยมีนายประพันธ์  จันทร์ชุ่ม นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558