โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิด

วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  สนามกีฬาสถานีตำรวจภูภรอำเภอกุดข้าวปุ้น

โดยมีนายประพันธ์  จันทร์ชุ่ม นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

 

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558