นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้น พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

มอบปัจจัยสมทบทุนในการสร้างศาลหลักเมืองอำเภอกุดข้าวปุ้น  

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558 ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น