งานประชุมผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

16  มิถุนายน   2557 

ณ หอประชุมบัวหลวง      โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   

 

VDO1                       VDO2                                 VDO3                                 VDO4

 

ประธานในพิธี  นายสุรพันธ์   ดิสมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมงาน

- นายวีรพงษ์   โคตรพงษ์       ปลัดอาวุโสอำเภอกุดข้าวปุ้น

- นายประวิทย์   หลักบุญ         ผู้อำนวยการ สพม.29

- รองผู้อำนวยการ  สพม.29 พร้อมศึกษานิเทศเจ้าหน้าที่จาก สพม.29

- ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สพม.29