ข่าว/กิจกรรม/ภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2559  ณ  หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 16 ม.ค. 2559   >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558   ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่  10-11  มกราคม  2559  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 >>>Read more

 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงดนตรีลูกทุ่งและวงโปงลาง เข้าร่วมแสดงในประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ณ เวทีงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558   >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและค่าย english chinese camp 2015 ระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

  วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  >>>Read more

  วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล  20,000   บาท  การประกวดโปงลางคอนเทส  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558  >>>Read more

  คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อวันที่ 05 ธ.ค. 2558  >>>Read more

  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อ 04 ธ.ค. 2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี >>>Read more

  นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากร ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 39 ปี ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที  11  สิงหาคม  2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 5 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง ชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2558 >>>Read moreore

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าแสดงพิธีเปิดตัว รถยนต์ TOYOTA HILUX REVO ณ โชว์ลูม TOYOTA จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ( Classroom Meeting )  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 7,8 พฤษภาคม 2558 >>>Read more

  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 "  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558  >>>Read more

  นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา พร้อมข้าราชการครู – บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 >>>Read more

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 24  มีนาคม  2558 >>>Read more