คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2558