โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 ในงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “

                ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558