โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย

ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558