นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
 พร้อมข้าราชการครู – บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ณ สนามกีฬาอำเภอกุดข้าวปุ้น


                                                                                                                                                                    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558